Istok

Indiska i Kineska tradicionalna medicina

Drugi smjer istraživanja relaksacije dolazi, naravno, s Istoka. Nalazimo ga u tradicionalnim teorijama medicine dravnih civilizacija koje su se uspjele očuvati do danas u kulturama, primjerice – Indije i Kine.

Riječ je o dvije poprilično različite, ali opet, srodne kulture. Znanja, spoznaje i dostignuća tih kultura pa tako i tradicionalnih medicina međusobno se isprepliću, poklapaju i preklapaju. Iz tog razloga bit će dovoljno ideju relaksacije i njezin značaj proučiti na primjeru jedne od njih, tradicionalne kineske medicine.

Kineska tradicionalna medicina zauzima jedno od najvažnijih mjesta na listi tradicionalnih prirodnih medicina te kao takva zauzima bitno drugačiji stav prema bolestima, njihovim uzrocima i tijeku liječenja od moderne zapadne, alopatske medicine, tako da su njezine metode i pristup liječenju danas predmet sve većeg interesa na zapadu – zbog egzotike, ali i zbog naglaska na prirodnosti.

Što se tiče kineske medicine na zapadu, za zapad je sve započelo negdje sedamdesetih godina, kada je neki novinar iz Engleske neplanirano završio na operaciji slijepog crijeva u Kini, a na njegovo čudo umjesto anestezije, dobio je – iglicu u donji dio trbuha. O svojoj fascinaciji iglicama počeo je izvješćivati zapad, vrlo brzo nakon toga. Tako je znanje sa Dalekog Istoka po ne-zna-se-koji-put u povijesti ove civilizacije krenulo polako, ali sigurno, nakon tisućljeća izolacije – svoj novi “Put na Zapad”.

Sa iglicama je došla i nova teorija o svemu i svačemu – još uvijek ne dokraja probavljena i prihvaćena na Zapadu, ali holizam kao jedan od bitnijih koncepata te medicine sa svojom se logikom uvukao pod kožu i laicima i medicinskim stručnjacima.

Sa kineskom tradicionalnom medicinom u najširem smislu dolaze i različite relaksacijske vježbe, metode i tehnike, koje mogu biti pasivne i izvode se u sjedećem položaju te aktivne, dinamične  odonsno vježbe relaksacije u pokretu.

Ideja koja stoji iza te medicine odnosno relaksacije je da čovjeka, prirodu i svemir treba promatrati kao ne-odvojive segmente istog, vječnog protoka Energije. Kineska medicina i filozofija u srce svoje teorije stavlja energiju – esencijalnu životnu i prirodnu silu, koja ima i gradivni karakter, odnosno različita materija u Svemiru predstavlja samo različitu frekvenciju iste energije koja prolazi svime i prožima sve pa tako i čovjeka. Gdje je protok dobar i kvalitetan – manifestiraju se pozitivni obrasci, a gdje je protok blokiran i loš ili nedostatan – javljaju se problemi i negativni obrasci.

reply